Ministras atkreipė išskirtinį dėmesį į neįgaliųjų bendruomenes

Kupiškio neįgaliųjų draugijos pirmininkės Bronės Kaleinikovienės (dešinėje) pastabų itin atidžiai klausėsi svečiai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (kairėje): ministras Linas Kukuraitis, viceministrė Vilma Šilalienė, ministro patarėja Kristina Paulikė.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Kupiškis:

„Mes pas jus atvažiuojame ne pasižiūrėti, kaip veikia mūsų institucijos, o pasikalbėti, išklausyti ir suprasti, kad galėtume tikslingiau planuoti pertvarką“, – tokį savo komandos viešnagės Kupiškyje argumentą, praėjusį penktadienį susitikęs su Kupiškio rajono įstaigų vadovais ir nevyriausybininkais, išsakė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Ministerijos komanda – pats ministras, viceministrė Vilma Šilalienė, ministro patarėja Kristina Paulikė – visą dieną skyrė pažinčiai su Kupiškio ir Panevėžio savivaldybių administracijų, socialinių įstaigų, globos namų vadovais, domėjosi vykdomais socialiniais projektais. Derindami darbotvarkę, svečiai primygtinai pageidavo į diskusiją pakviesti neįgaliųjų organizacijų atstovus, savanorystės veiklą plėtojančius žmones.

Kupiškyje svečiai apsilankė organizacijos „Gelbėkit vaikus“ dienos centre (veikia keturi padaliniai, juos lanko 60 vaikų), šv. Kazimiero vaikų globos namuose, savivaldybėje prie diskusijų stalo susitiko su Vaiko teisių apsaugos, Kultūros, švietimo ir sporto, Socialinės paramos skyrių, Socialinių paslaugų centro, Švietimo pagalbos tarnybos, įvairių neįgaliųjų organizacijų vadovais. Svarbiausias pašnekesio klausimas – kokios patiriamos ryškiausios socialinės problemos, ko pasigendama, ar vykdomi socialiniai projektai (Kupiškyje šiuo metu vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“) yra paklausūs ir reikalingi vietos bendruomenėms, įvairioms gyventojų grupėms.

Per vieną posėdį dažnai pristinga laiko aptarti visas aktualijas, iškausyti kiekvieno pageidavimus ir baimes, tad ministras iš sukviestųjų būrio išskyrė Kupiškio rajono neįgaliųjų draugiją, jos pirmininkę Bronę Kaleinikovienę pakvietė išsakyti pastabas ir pasiūlymus.

Neįgaliųjų vadovė tiesiai išdėstė nuomonę apie paradoksalią pastarųjų metų situaciją, kai mažuose rajonuose nuolat daugėja vyresnio amžiaus pasiligojusių ir neįgalių žmonių, reikia daugiau emocinės ir psichologinės pagalbos, didėja pajamų nelygybė ir skurdas, kartu ir socialinių bei higienos paslaugų poreikiai, o finansavimas silp­niesiems visuomenės nariams nuosekliai mažinamas. Daugėja žmonių, kuriems reikia pagalbos, prie neįgaliųjų glaudžiasi socialiai remtini žmonės, o projektinė veikla, darbinio užimtumo galimybės siaurinamos.

Ką daro neįgaliųjų organizacijos? Jos dirba savanorystės pagrindais, nuoširdžiai tarnauja visuomenei, o tos pastangos nefiksuojamos, niekur neatsispindi, įvertinama tik projektinė veikla. Biurokratai tai suvokia kaip mažėjantį veiklos poreikį provincijoje, o jeigu poreikis slūgsta, tai ir lėšų nėra reikalo daugiau skirti... Arba jos paskiriamos, bet nusėda didesniuose miestuose, regionų centruose.

„Ką darote, viską fiksuokit, viską skaičiuokit, ir netylėkit, kalbėkite, reikalaukite“, – patarė ministras, atkreipdamas dėmesį į plika akimi pamatytas problemas mažuose šalies miestuose – menką viešųjų erdvių ir pastatų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, pernelyg lėtą gyvenamojo būsto pritaikymo eigą.

Viceministrė V. Šilalienė trumpai pristatė parengtą tarpinstitucinės pagalbos tinklą, planuojamą institucinės globos pertvarką. Svečiai itin akcentavo nuolatinio bendradarbiavimo svarbą, nevyriausybinių organizacijų vaidmens stiprinimą. Prie to turėtų prisidėti ir nuo rudens savivaldybėse atsirasianti ministerijai pavaldi tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas