Prasmingi susitikimai

Literatai paskaitė savo kūrybos.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Biržai:

Biržų literatų klubo „Svajokliai“ pirmininkas Egidijus Saldys parašė apie prasmingą kuriančiųjų susibūrimą.

„Svajoklių“ klubo susitikimas su labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ pirmininke Aldona Širvinskiene bei literatėmis iš Skapiškio Aldona Lavickiene ir Laima Liepiene atnešė daugybę įspūdžių ir širdžiai mielų akimirkų. A. Širvinskienė susirinkusiems „Svajok­liams“ papasakojo, kaip kilo idėja įprasminti Amžinybėn išėjusio sūnaus atminimą – įsteigti fondą „Baltasis balandis“, kuris remia jaunuosius literatus ir kitus talentus. Karolis Širvinskas mėgo tapyti, kūrė eiles, studijavo kunigų seminarijoje. Tačiau būdamas antrame kurse staiga mirė dėl nelaimingo atsitikimo. Išgyvendama didžiulį netekties skausmą, A. Širvinskienė nusprendė, kad gyvenimas tuo nesibaigia ir būtina žengti pirmyn.

A. Širvinskienės pastangų dėka organizuojami poezijos, prozos bei humoro konkursai, įvairios šventės, knygų leidyba. Ji pati surenka tekstus kompiuteriu, juos sumaketuoja bei atlieka kitus būtinus darbus, tačiau vienintelio dalyko sako negalinti įveikti – ieškoti paramos. „Svajoklių“ klubas taip pat norėtų išsileisti savo knygutę, tačiau susiduriame su ta pačia problema – lėšų stygiumi. Fondo pirmininkė knygas leidžia savo lėšomis. „Juk nebeturiu kam kaupti, kam palikti savo santaupas, bent taip prisidėsiu prie prasmingos veiklos“, – sako A. Širvinskienė.

Ji džiaugėsi, kad prie fondo veiklos prisijungia vis daugiau literatų. Tarp jų ir biržiečiai Jolanta Toločkaitė-Noreikienė, Zina Šimonienė bei šių eilučių autorius.

Aktyvios Kupiškio rajono Skapiškio literatų klubo „Liktarna“ literatės, „Baltojo balandžio“ fondo narės surengė humoro konkursą. Jau antri metai į šį konkursą vyko ir „Svajoklių“ klubo literatai. Šiemet konkurso finaliniame renginyje dalyvavo jau keturi biržiečiai: Danutė Balbierienė, Rita Balčiūnienė, Jonas Baltušis ir Benediktas Medvedevas. Esame labai dėkingi Biržų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei Lidijai Dainiuvienei, kuri nemokamai skyrė autobusiuką. L. Dainiuvienė pažadėjo, kad literatų klubui net du kartus bus skirtas autobusiukas netolimoms kelionėms. Džiaugiamės, kad vykti galės ir neįgaliojo vežimėliu judantis Virginijus Kalvėnas.

Susitikime dalyvavusi Neįgaliųjų draugijos darbščiųjų rankų būrelio vadovė Olga Lukoševičienė pasidžiaugė aktyvia „Svajoklių“ klubo veikla ir jo nariams įteikė nemokamus bilietus į kultūros centre vyksiančius renginius.

Klubo tarybos nutarimus pristatė pirmininko pavaduotoja Vida Simėnienė. Rugpjūčio 18 d. Biržų pilyje bus surengta poezijos šventė. Iki to laiko planuojame atgaivinti ir išleisti laikraštuką „Po svajoklio sparnu“. Jis buvo leidžiamas, kai klubui vadovavo Stefa Bekerienė, daug padėjo Danutė Užėnaitė.

Susitikimo metu klausėmės ir svečių, ir klubo narių kūrybos. Skaitėme tai, ką sukūrėme, dalijomės savo jausmais, mintimis, išgyvenimais, išsiliejusiais poezijos posmuose ar prozos eilėse. Nors nelaikome savęs dideliais kūrėjais, tačiau susibūrimų metu, kurie vyksta kiekvieno mėnesio ant­rą ketvirtadienį, randame kažką naujo, gražaus, malonaus. Bendravimas ir draugiškas klubo narių palaikymas stiprina, suteikia jėgų, įkvepia naujiems darbams, saviraiškai.

Norėčiau padrąsinti ir kitus kuriančius, tačiau savo kūrybą slepiančius giliai stalčiuje. Jūs visi esate laukiami bendraminčių klube.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas