Pasitikėjo dar kartą

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Neringa:

Aldona Balsevičienė rašo apie Neringos miesto neįgaliųjų draugijoje vykusį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą.

Neringos miestas gyventojų skaičiumi pasigirti negali, tačiau atstumais tarp gyvenviečių gali. Vis dėlto atstumai nesutrukdė į ataskaitinį-rinkiminį neįgaliųjų susirinkimą sueiti nidiečiams, preiliškiams, juodkrantiškiams. Juos pagerbė iš Vilniaus atvykusi Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko, Neringos savivaldybės atstovai.

Neįgaliųjų draugijos nariai vienas kitą pažįsta, juos jungia bendra veikla, išvykos, ekskursijos, pokalbiai. Jie dėkojo pirmininkei už įdėtą triūsą, nuoširdumą, šiltą bendravimą. Neįgalieji pageidavo, kad renovuota ligoninė teiktų daugiau reabilitacijos paslaugų, kad nereikėtų vykti į Klaipėdą. Susirinkimo dalyviai dėkojo Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui, kuris visada jautriai reaguoja į iškilusias bėdas. Buvo nutarta, kad prasminga į draugijos veiklą įtraukti daugiau jaunimo, jie ypač pagelbėtų lankant pasiligojusius, mažai judančius narius.

Neįgaliųjų draugijos pirmininke vienbalsiai dar kartą išrinkta Liucija Olšauskienė. Naujai išrinkta taryba ir revizijos komisija.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas