Pirmininkas pasveikintas gausiais plojimais

Dar vienai kadencijai išrinktą K. Petkų pasveikino LND teisininkė Evelina Kelmelienė.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Tauragė:

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos narys Vladislovas Kirkickas „Bičiulystės“ skaitytojus informuoja apie įvykusią rinkiminę konferenciją.

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos nariai rinkiminėje konferencijoje rinko draugijos pirmininką ir tarybą. Į miesto kultūros rūmų salę susirinko visi delegatai, kurie ir turėjo nuspręsti, kas draugijai vadovaus ateinančius ketverius metus.

Konferencijos delegatai atidžiai išklausė pirmininko Kęstučio Petkaus ataskaitą apie nuveiktus darbus. Už draugijos finansinę būklę atsiskaitė draugijos buhalterė Aurelija Kiaupienė. Delegatams nekilo jokių klausimų, abi ataskaitos buvo įvertintos teigiamai.

Prasidėjus kandidatų į pirmininkus rinkimui salėje kilo sujudimas – visi delegatai pasisakė už šiuo metu draugijai vadovaujančio Kęstučio Petkaus kandidatūrą. Šis siūlymas buvo palydėtas gausių plojimų, o K. Petkus patvirtintas draugijos pirmininku. Po diskusijų ir siūlymų buvo išrinkta nauja Neįgaliųjų draugijos taryba, jai prisakyta aktyviai dirbti rajono neįgaliųjų labui, nesivelti į smulkmenas, asmeniškumus.

Konferencijoje dalyvavo ir pasisakė rajono savivaldybės atstovai, tarybos nariai, Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė Evelina Kelmelienė. Nors ir pavėlavo, šiltai buvo sutiktas rajono meras Sigitas Mičiulis, kuris pažadėjo remti draugiją ir jai padėti.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas