Neįgaliųjų organizacijos ramstis – optimizmas ir kantrybė

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime dalyvavo ir perrinktą vadovę pasveikino savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė (pirmoji iš kairės).

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Kupiškis:

Balandžiui baigiantis Kupiškio kultūros centre į susitikimą rinkosi Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai. Šiemetis draugijos ataskaitinis susirinkimas buvo išskirtinis, nes rinkiminis, šaukiamas kas ketverius metus.

Metų veiklos ataskaita primena, kas buvo vertinga ir prasminga, kas pavyko ir nudžiugino, ką norėtųsi pakartoti ir pratęsti. Ketverių metų laikotarpio peržvalga leidžia pamatyti gilesnes permainas, pokyčių tendencijas. O tie pokyčiai – labiau nerimastingi nei džiuginantys. Jeigu būtų kitaip, argi veiklos ataskaitose tektų akcentuoti tokius faktus: mažėja paslaugas gaunančių neįgaliųjų, bet daugėja pačių paslaugų, valdžia labai džiaugiasi negalios žmonių savanoryste, bet nutyla paklausus apie veik­los finansavimą...

Draugijos pirmininkė Bronė Kaleinikovienė savo veiklos ataskaitoje pabrėžė, kad neįgaliųjų teikiamos paslaugos vis plačiau pasklinda bendruomenėje, jų reikia socialiai remtiniems, senyviems, pasiligojusiems žmonėms ne tik iš miesto, bet ir iš seniūnijos. Pagalbos kreipiasi „Caritas“, dirbantis su socialinės atskirties asmenimis. Smagu jiems padėti, tik kartais sudėtinga paaiškinti, kai pristingama resursų. Draugijos socialinių paslaugų ir dienos užimtumo centre galima išsiskalbti, išsimaudyti, paprašyti pavėžėti sunkiai vaikštančiuosius, kreiptis asmeninio asistento pagalbos, dalyvauti amatų ar meninių gebėjimų lavinimo būreliuose. Iš viso pernai suteiktos 4372 paslaugos, bene 1120 daugiau nei užpernai, o jas gaunančių asmenų buvo 160 – sumažėjo per šimtą. Šių pokyčių paaiškinimas – mažinamos lėšos.

Apie tai atvirai kalbėta draugijos iniciatyva metų pabaigoje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvavo Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė, Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko, kitų neįgaliųjų organizacijų, savivaldybės atstovai. Svečiai gerai įvertino neįgaliųjų veik­lą, pritarė, kad užimtumo centre įdarbintiems neįgaliesiems (iš centre įdarbintųjų 7 asmenų 6 turi negalią) turėtų būti atlyginama teisingai, nediskriminuojant. Tada buvo pažadėta reaguoti, peržiūrėti veiklos aprašus. Deja, pažadai kartais tokie ir lieka.

Neįgaliųjų organizacijos ilgametė patirtis rodo, kad patikimiausia yra tai, ką patys neįgalieji geba padaryti. Darbo terapijos klubo, kuriam vadovauja Valentina Staniulienė, veik­loje dalyvavo 16 neįgaliųjų. Ką sukūrę iš skiautinių, vytelių, jie pristatė mugėse, parodose. Kultūrinė draugijos veikla jau skaičiuoja 10-metį, vokalinis ansamblis „Prie Kupos“ šiemet minės šį jubiliejų. Bronė Kaleinikovienė, sveikindama vadovę Gendrutę Kliaugienę ir ansamblio dalyves, pripažino, kad suburti ansamblį buvo jos svajonė. Dabar kupiškėnų pamiltas kolektyvas puikiai žinomas ne tik savame rajone, bet ir kaimynystėje – Biržuose, Rokiškyje, kviečiamas koncertuoti, o kartais „įteikiamas kaip dovana“ asmeninių švenčių progomis – koncertuoja švenčiant jubiliejines santuokas savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje. Beje, vietos bendruomenė nenusisuka ir nuo neįgaliųjų poreikių. Pernai buvo ryžtasi paprašyti pagalbos įsigyti automobilį. Pardavus visai susidėvėjusį senąjį, surinkus 1262 eurus aukų ir dar pridėjus savų pinigų, buvo nupirktas „Ford Galaxy“ automobilis, labai praverčiantis kasdienėje veikloje.

Draugijos pirmininkės Bronės Kaleinikovienės (antroji iš dešinės) svajonė įkurti vokalinį ansamblį išsipildė ir gyvuoja jau dešimtį metų. 

Visi šie bei kiti darbai, pažintinės ir poilsio išvykos puikiai žinomi patiems neįgaliesiems, todėl susirinkime prabilus apie pirmininko, naujos tarybos, revizijos komisijos rinkimus, bendraminčių salė vieningai užginčijo – naujų nereikia, tebus, kas dirbo... Jie ir balsavo vieningai. Dėkodama bičiuliams už mielus žodžius, B. Kaleinikovienė neslėpė jaudulio: „Jūs – mano geriausi vaistai, vartoju juos kasdien ir džiaugiuosi tokia galimybe, jūs mane palaikėte sudėtingiausiose gyvenimo situacijose, teikėte stiprybės, esu jums labai dėkinga, žinokite, kad esate visi ir visada laukiami mūsų būstinėje, kalbėkimės, dalykimės, užjauskime, padėkime vieni kitiems.“

Susirinkime dalyvavusi ir neįgaliuosius pasveikinusi rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė perdavė mero Dainiaus Bardausko sveikinimą ir perrinktai draugijos pirmininkei įteikė gėlių. Visų tokių susirinkimų mieliausi svečiai – balsingosios ansamblio „Prie Kupos“ dainininkės ir šįkart pradžiugino romantiškomis dainomis, o po koncerto dar ilgai šurmuliavo smagi bičiulių užstalė ir mieli pašnekesiai su savaisiais.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas