Paminėta Atvelykio šventė

Akmenės neįgaliesiems skambėjo dainos.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Akmenė:

Neįgaliųjų draugijos tarybos narė Albina Balodienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi Akmenės rajono neįgaliųjų draugijoje surengtos Atvelykio šventės įspūdžiais.

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijoje surengta Atvelykio šventė. Visus susirinkusiuosius pasitiko ir Atvelykio proga pasveikino Velykų bobutė su zuikučiu. Jie visiems dovanojo po margutį.

Akmenės neįgaliuosius linksmino Papilės kultūros namų mišrus ansamblis, vadovaujamas Donvinos Savickienės. Taip pat koncertavo neįgaliųjų ansamblis „Akmena“, o nuotaikingą programą pristatė Velykų bobutė su zuikučiu.

Švenčių proga visus neįgaliuosius gražiai pasveikino Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zofija Švažienė ir šventę organizavusi Akmenės padalinio vadovė Vida Veignorienė.

Po oficialiosios ir koncertinės dalies visi susirinkusieji buvo pakviesti puodelio kavos.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas