Darbus tęs toliau

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos nariai

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Šilutė:

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos narė Aldona Petkienė rašo apie atasakiatinę-rinkiminę konferenciją.

Metai bėga tarsi sraunūs upokšniai nuo kalnų, nejučia ir vėl prabėgo ketveri įdomių kelionių, smagių susitikimų bei linksmų popiečių metai.

Atėjo diena, kai Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos nariai ir seniūnijų padaliniai rinko delegatus į ataskaitinę–rinkiminę konferenciją. Jos data sutapo su visiems brangia pavasario švente – Motinos diena. Salė prisipildė išrinktų delegatų ir didelio būrio kitų draugijos narių. Buvo sprendžiamas svarbus klausimas, kam draugijos valdymo vairas atiteks kitus ketverius metus.

Konferencijos delegatai ir svečiai išklausė pirmininkės Laimos Micienės ataskaitos apie nuveiktus darbus draugijoje per praėjusius 4 metus, finansininkė Vaida Paškauskienė išsamiai atsiskaitė, kur per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudotos lėšos, su revizijos komisijos ataskaita delegatus supažindino Sigita Jankauskienė – pažeidimų nenustatyta. Už visas ataskaitas balsuota, darbai įvertinti gerai.

Atėjus svarbiausiam reikalui – pirmininko rinkimams, buvo iškeltas klausimas, ar kas nors galėtų geriau tvarkyti mūsų draugijos reikalus. Norinčių neatsirado, pasiūlyti kandidatai nesutiko. Visi delegatai vienbalsiai skandavo jau tris kadencijas draugijai vadovaujančios pirmininkės L. Micienės vardą. Atviro balsavimo rezultatas buvo užprotokoluotas. Taigi Laima toliau tęs neužbaigtus darbus ir kurs naujus sumanymus. Po to buvo atnaujinta taryba, perrinkta revizijos komisija.

Konferencijai pasibaigus popietė tęsėsi. Buvo pasveikintos jubiliatės Zita Gaidelienė, Vaida Paškauskienė, Janina Doblienė. Joms dainavo ansamb­lis „Kvietkelis“. Skambėjo gražūs žodžiai mamoms, juos skaitė Lilija Žąsytienė, Vida Preikšienė, Ona Miklovienė, Olga Matažinskienė.

Konferencija baigėsi linksmu koncertu, smagiu bendravimu prie kavos puodelio.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas