Neįgalieji paminėjo Motinos dieną

Šventėje koncertavo muzikos mokyklos mokiniai.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Radviliškis: 

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės pavaduotoja Irena Vilniuvienė „Bičiulystei“ parašė apie įvykusį susirinkimą.

Mamas pasveikino savivaldybės atstovė.

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai rinkosi į viešąją miesto bib­lioteką, kur vyko ataskaitinis narių susirinkimas ir Motinos dienos minėjimas.

Renginį pradėjo muzikos mokyklos mokiniai, paruošti mokytojų Romos Apšegienės ir Dianos Sabulienės. Vaikai grojo akordeonu, gitara, pianinu. Mamoms jie padainavo keletą dainų.

Draugijos pirmininkė Jūratė Bredulskienė pris­tatė renginio svečius. Iš savivaldybės mūsų pasveikinti atvyko Kultūros, švietimo ir sporto paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Kascėnienė bei patalpų šeimininkė – bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė.

Po sveikinimų vyko ataskaitinis susirinkimas. Pirmininkė perskaitė ataskaitą apie vykdytas veiklas ir 2016 metais nuveiktus darbus. Trumpai pristatė šiais metais numatomus renginius. Pateikta ataskaita buvo įvertinta gerai. Susirinkusieji diskutavo apie būsimą ekskursiją, siūlė, kur važiuoti. Iškeltas klausimas apie draugijos patalpas. Šiuo metu mums labai jų trūksta. Kai susirenka rankdarbių būrelis, nepakanka vietos, nes esame pusrūsyje, kuriame nėra ventiliacijos. Jau keletą metų prašome savivaldybės, kad mums suteiktų erdvesnes patalpas, bet panašu, kad artimiausiu metu jų neturėsime. Paskutinį kartą išgirdome pažadą, kad gal kas nors atsilaisvins pasibaigus mokyklų reorganizacijai.

Po diskusijų skambėjo draugijos moterų vokalinio ansamblio „Gabija“ (vadovė R. Apšegienė) dainos motinoms. Tarybos narė Vitalija Puodžiūnienė paskaitė eilių. Pirmininkė įteikė gėlių mamoms, kurios augina ir slaugo neįgalius vaikus, nors pačios turi negalią. Pasveikinti ir šio mėnesio jubiliatai.

Susirinkusieji diskutavo ir bendravo prie arbatos puodelio, planavo ateinančius renginius ir išvykas.

Dėkojame Radviliškio viešajai bibliotekai už suteiktas patalpas ir malonų priėmimą.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas