Neįgaliesiems koncertavo moksleivės

Kanklių ansamblis „Kupolėlė“ su Šiaulių m. neįgaliųjų draugijos vadovėmis.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Šiauliai:

Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytoja kanklininkė Elena Ralienė parašė straipselį apie gražią neįgaliųjų ir moksleivių bendrystę.

Gegužės 24 dieną Socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos patalpose vyko Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos renginys „Mano Mamai ir Tėčiui“, skirtas Motinos ir Tėvo dienoms paminėti. Į programą įsijungė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis „Kupolėlė“: Emilija Pauliukonytė, Smiltė Eižinaitė, Erika Dervinytė, Emilija Lipinskaitė ir Indrė Nagliūtė. Jaunosios kanklininkės kartu su savo mokytoja atliko kūrinių folklorinėmis kanklėmis, jomis pritardamos padainavo tautinių dainų.

Gausiai susirinkę klausytojai kanklininkių muzikavimą sutiko šiltais aplodismentais, o kai kurias dainas dainavo kartu. Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Rolanda Petronienė ir pavaduotoja Onutė Jonikienė gražiai padėkojo už koncertą, atlikėjos buvo apdovanotos padėkomis, žaislais, saldainiais ir puikiu pyragu. Su šia draugija mūsų mokyklos kanklininkes sieja graži draugystė, jos dalyvavo ir „Melagių svogūnų“ šventėje... Vaikai būna puikiai sutinkami, apdovanojami, dėmesingai išklausomi. Po koncerto dar ilgai nenorėjome skirstytis namo – ragavome pyragą, džiaugėmės dovanomis...

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas