Piligriminė kelionė

Jonavos rajono neįgalieji keliavo po sakralines Lietuvos vietas.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Jonava: 

Laiške „Bičiulystei“ Marius Glinskas papasakojo apie turiningą jonaviškių išvyką.

Pusšimtis aktyviausių Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos narių autobusu keliavo po Rytų Žemaitiją. Pasiekta Šiluva (Raseinių r.), pasižvalgyta Tytuvėnuose (Kelmės r.), Šiauliuose, pasigrožėta mūsų sakralinio paveldo pamink­lu – Kryžių kalnu.

Šiluvoje, kur 1608 m. apsireiškė Švč. Mergelė Marija, kai kurie keliautojai lankėsi pirmą kartą. Šios vietovės trauka stebuklinga, čia kaskart norisi sugrįžti. Pasimelsta bažnyčioje, koplyčioje, susikaupta prie stebuklingo Dievo Motinos su kūdikiu paveikslo, pagiedota giesmių. Kiekvienas pasijuto stipresnis, dvasiškai turtingesnis, sustojęs toje vietoje, kur popiežius Jonas Paulius II, lydimas kardinolo Vincento Sladkevičiaus, 1993 m. rugsėjo 7 d. meldėsi už Lietuvos žmones. Po to Tytuvėnuose susipažinta su bažnyčios ir vienuolyno ansamblio istorija, stebėtasi čia gyvenusių vienuolių asketiška buitimi ir pamaldumu.

Simboliška šv. Petro ir Povilo dienos išvakarėse buvo praverti Šiaulių katedrą, vadinamą šių apaštalų vardais. Stebėtasi maldos namų aukščiu ir baltumu, jos renesansine architektūra, net nuo 1625 m. fasade išlikusiu saulės laik­rodžiu. Lyg piligrimai iš Saulės miesto visi patraukė Kryžių kalno link. Čia ne vienas rado kadaise savo pastatytą ar užkabintą kryželį, ne vienas ir dabar užkabino. Ypač įdomu buvo išvysti neseniai pastatytą Lietuvai dėkingų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kryžių, perrištą mėlynu kaspinu.

Į prasmingą ekskursiją išvykti padėjo adventinio vainiko konkurse laimėta pirmoji vieta, už kurią klebonas dekanas Audrius Mikitiukas skyrė 100 eurų, kitų geradarių parama.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas