Pasisėmėme dvasios stiprybės

Telšiškiai išsiruošė kelionėn į Pakutuvėnus.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Telšiai: 

Laiškelį „Bičiulystei“ atsiuntęs Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos prezidentas Antanas Grigalis papasakojo apie prasmingą išvyką, organizacijos narių susibūrimą.

Būrelis Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos narių buvo išvykę į Pakutuvėnus (Plungės r.). Ten dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo Gediminas Numgaudis. Jis – brolis pranciškonas, kunigas, Pakutuvėnų parapijos klebonas, garsus pamokslininkas, „Susitaikinimo sodybos“ įkūrėjas ir vadovas. Čia prieglobstį randa besigydantys nuo narkotikų priklausomybės. Pasibaigus mišioms buvome pakviesti paragauti žirnių košės. Sustiprėję dvasiškai, pasisėmę Dievo malonių, grįžome į Telšius.

O kitądien atšventėme Žolinę. Susirinkę užsidegėme žvakutes, pasimeldėme prašydami, kad Švenčiausioji Mergelė Marija mus stiprintų ir vienytų.
Paskui pasveikinome bendrijos buhalterę Jurgitą su jaunatvišku jubiliejumi. Smagiomis dainomis visus linksmino bendrijos ansamblis ,,Atgaiva“ (vadovė Janina Fabijonavičienė).

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas