Kupiškis. Dainuodami kaskart pakartoja gyvenimo kelionę

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Prie Kupos“ atšventė savo veiklos 10-metį.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Valius DOMANTAS

Laikas, ko gero, prailgtų dykai leidžiamas, o jeigu jis spalvingas ir turiningas, pralekia kaipmat.

Galbūt todėl Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos vokalinio ansamblio „Prie Kupos“ nariai, švęsdami savo veiklos 10-metį, nuoširdžiai stebėjosi – kaip greitai lekia laikas. Draugijos nariai ir bičiuliai, savieji, giminaičiai ir kaimynai, iš Panevėžio rajono atvykę Neįgaliųjų draugijos vokalinio ansamblio „Griežlė“ muzikantai ir dainininkai gerą pusdienį Kupiškio kultūros centre džiugino klausytojų širdis lyrinėmis dainomis, romansais. O išdainuoti žodžiai – tai viso gyvenimo kelionė su džiaugsmais ir sielvartais, linksmais nutikimais ir dramatiškais nusivylimais. O kuo dažniau dainuojama, tuo daugiau prisiminimų iš praeities atgyja, širdis jaunystėn vis grįžta, atsigauna, ir senos žaizdos, rodos, sugyja...

Prasmingi dalykai dažniausiai gimsta iš svajonių. Turėjo svajonę Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Bronė Kaleinikovienė – sukurti draugijos muzikinį kolektyvą, prisikviesti muzikantų ir dainininkų, kad suburtų ir džiugintų savą bendruomenę. Pakalbino kupiškietę Gendrutę Kliaugienę imtis vadovauti ansambliui.

O Gendrutė dar nuo mažų dienų svajojo išmokti groti, vis sukinėjosi prie muzikantų, pavydžiai stebėjo, viską įsimindama. Tėveliai, regėdami dukros atkaklumą, pardavė bekoną ir, Rygon nuvažiavę, vokišką akordeoną nupirko. Mergaitė groti išmoko pati, iš klausos, ir nebenorėjo padėti instrumento. Kas prašydavo, klausydavosi, vis grojo ir džiaugėsi, kad jos svajonė išsipildė.

Ir jos vadovaujamas neįgaliųjų vokalinis ansamblis lemtingai suvedė sujungė daug muzikavimą mėgstančių žmonių. Draugijos narė Giedrė Pranckienė, ansamblyje su dukra Virginija Malinauskienė dainuojanti nuo pat pradžios, patikino, kad dainavimas traukė nuo jaunystės, būta daugybėje dainų švenčių, dainuota choruose, ir visada širdis nurimdavo, atsikvėpdavo nuo kasdienės skubos, visų bėdų ir ligų.

Išvykose po kaimo bendruomenes, pas kaimyninių rajonų bičiulius, klausytojai visada stebisi, iš kur kupiškėnai tiek ima negirdėtų dainų. O jiems tai nesunku, mat ansamblio vadovė turi dainų sąsiuvinį iš savo ir draugių jaunystės, turi ansamblis savo eilių kūrėją Vidą Palionienę. O nuo šiol ansamblietės į repertuarą galės įtraukti ir panevėžiečių „Griežlės“ kolektyvo vadovo Rimanto Švaplio kūrybos romansų, mat šis visą jų pluoštą padovanojo jubiliatams.

Gėlių, dovanų, įvairių gardėsių sukaktuvininkams pridovanojo bičiuliai, buvę ansamblio nariai, įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovai. Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) pirmininkės Jelenos Ivančenko pasirašytą padėką ansamblio vadovei G. Kliaugienei atvežė LND valdybos narė, Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė.

Visa salė sudainavo vadovei „Ilgiausių metų“, teišsipildo šis palinkėjimas visam ansambliui „Prie Kupos“, įžengusiam į antrąjį kūrybinės veiklos dešimtmetį.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas