Aprūpinimas komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis

Negalios ABC
Nustatymai

Komunikacijos techninės pagalbos priemonė skirta asmens, turinčio judėjimo, intelekto ir kitų negalių, prarastoms dėmesio, verbalinės kalbos suvokimo, rašymo, skaitymo, bendravimo ir atminties funkcijoms kompensuoti.

Iš TPNC vieną kartą per 2 metus nemokamai galima gauti:

  • kalbinį dialoginį įtaisą;
  • tiesioginio bendravimo programinę įrangą *;
  • pažintinių funkcijų lavinimo programinę įrangą (ne daugiau kaip 32 val. per metus);
  • pelės įtaisą *;
  • klaviatūrą *;
  • kompiuterio valdymo svirtį *;
  • kompiuterinės kalbos įrangą (kalbos sintezatorių) *.

Atminties lavinimo ir laiko planavimo priemones nemokamai galima gauti vieną kartą per 5 metus.

Pastaba: priemonės, pažymėtos *, skirtos asmenims iki 21 metų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje mokykloje, ar asmenims, kurie pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal neuniversitetinių I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą.

Dėmesio! Pasikeitė TPNC konsultacijų numeris. Nuo šiol į TPNC galima skambinti nemokamu telefono numeriu 8 800 800 89.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje