Esu neįgalus ir noriu dirbti: ką daryti?

Negalios ABC
Nustatymai

Šiame numeryje pateikiame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą informaciją apie tai, kokios pagalbos gali tikėtis įsidarbinti norintis negalią turintis asmuo.

Jei esate neįgalus ir norite susirasti darbą, rekomenduojame kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Galimi keli būdai:

 • apsilankyti klientų aptarnavimo skyriuje;
 • registruotis naudojantis Užimtumo tarnybos el. paslaugomis;
 • susisiekti bendruoju konsultacijų numeriu 1883.

Būtent čia susitiksite su potencialiais darbdaviais, kurie įdarbindami jus galės pasinaudoti subsidija darbo užmokesčiui arba darbo vietai steigti ar pritaikyti. O jūs, jei bus toks poreikis, turėsite galimybę gauti profesinės reabilitacijos paslaugą, papildomą atvejo vadybininko pagalbą įsidarbinant ar jau įsidarbinus, paramą pirmą kartą steigiant darbo vietą sau ar paramą mokymuisi, kelionės išlaidoms ir panašiai.

Užimtumo tarnyboje darbingo amžiaus neįgaliesiems, priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, gali būti teikiama įdarbinimo su pagalba paslauga. Pavyzdžiui, neįgaliajam padedama susitvarkyti įsidarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisyk­les ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas. Paskirtas atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja darbdavį, kaip naujajam darbuotojui turėtų būti pritaikyta darbo vieta.

Neįgaliajam gali būti teikiama ir lydimoji pagalba įsidarbinus – padedama išspręsti naujoje darbovietėje kylančias prob­lemas, dėl kurių neįgalus asmuo gali netekti darbo. Atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja, kaip užtikrinti neįgalaus asmens teises ir išvengti diskriminacijos, tarpininkauja, jei kyla nesutarimų dėl darbo sąlygų.

Neįgalieji taip pat turi galimybę dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje siekiant atkurti ar padidinti darbingumą, profesinę kompetenciją bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. Dėl dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje neįgaliajam reikėtų kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Čia bus nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Pagalba darbo vietą susikuriant sau

Jei vis svarstote pradėti savo verslą, turite galimybę pasinaudoti Užimtumo tarnybos teikiama parama. Neįgaliajam, pirmą kartą steigiančiam sau darbo vietą labai mažose įmonėse 2020 metais gali būti kompensuojama iki 18,835 tūkst. Eur (31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma) jo darbo vietos steigimo išlaidų.

Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones;
 • remontuoti arba pritaikyti nuosavas patalpas, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).


Kaip viskas vyksta

 • Esate darbingo amžiaus neįgalus asmuo, kuriam nustatytas ne didesnis kaip 55 proc. darbingumo lygis ir anksčiau nesate steigęs darbo vietos sau labai mažose įmonėse.
 • Su Užimtumo tarnybos konsultantu aptariate ir sudarote individualios užimtumo veik­los planą, kuriame yra numatyta ši savarankiško užimtumo rėmimo priemonė.
 • Užimtumo tarnyba interneto svetainėje www.uzt.lt paskelbia savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos konkursą. Artimiausias konkursas planuojamas 2021 metais.
 • Pateikiate paraišką subsidijai gauti tame Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuje, kurio aptarnaujamoje teritorijoje planuojate steigti darbo vietą.
 • Komisija vertina paraiškas.
 • Tvirtinamas finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas.
 • Jei jūsų paraiška patvirtinama, per 3 mėnesius turite įsteigti labai mažą įmonę ir per 20 darbo dienų nuo jos įsteigimo, pateikus Užimtumo tarnybai reikiamus dokumentus, esate kviečiamas pasirašyti sutartį.

Pastaba: vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas didinti užimtumą kaimo vietovėse, didžiausio nedarbo teritorijose, taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis, prašomos paramos dydis, planuojamas sukurti papildomų darbo vietų skaičius, paraiškos teikėjo gebėjimai atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas