Visuomenė kviečiama spręsti, kas gaus „Įveiktos kliūties“ apdovanojimą

Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovai.

Pokyčių link
Nustatymai

Prasideda Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2020–2021 internetinis balsavimas. Beveik dvi savaites visuomenė spręs, kas labiausiai nusipelnė svarbiausių žmogaus teisių apdovanojimų Lietuvoje. 

Vienas iš apdovanojimų – Įveiktos kliūties apdovanojimas – skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir (ar) kitokios kliūties sėkmingą įveikimą, užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.

Jį gauti pretenduoja:

Laura Gardziulevičienė, vaikų dienos centro „Padėkime vaikams“ steigėja. Ji nominuota už socialinę įtrauktį vaikų edukacijoje. L. Gardziulevičienė Druskininkuose įkūrė dienos centrą, kuriame laukiami visi vaikai nepaisant jų raidos tipo ar negalios. Centro vizija – sukurti emociškai saugią ir įtraukią aplinką įvairios raidos ir gebėjimų vaikams. Čia vaikai skatinami pažinti vieni kitus, ugdomi jų socialiniai įgūdžiai. Centre kasdien renkasi užimtumo specialistai, kineziterapeutai, menininkai, padedantys vaikams kurti, atsiskleisti.

Laura Gardziulevičienė.

 

Lietuvos negalios organizacijų forumas. Organizacija nominuota už inicijuotą memorandumą, įpareigojantį savivaldybes kasmet žmonėms su negalia pritaikyti bent po vieną bend­rojo ugdymo mokyklą ir sveikatos priežiūros įstaigą. 2020 metais Lietuvos negalios organizacijų forumas šį susitarimą įtvirtino pasirašytu memorandumu su Lietuvos savivaldybių asociacija, Sveikatos apsaugos ministerija bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Socialinė įdarbinimo agentūra „SOPA“. Agentūra nominuota už žmonių su negalia įvaizdžio darbo rinkoje keitimą padedant jiems įsidarbinti. Taip pat už pagalbą darbdaviams siekiant užtikrinti darbo vietų prieinamumą žmonėms su negalia. „SOPA“ komanda teikia inovatyvias paslaugas: skiria dėmesį žmogaus stiprybių išsiaiškinimui, jų stiprinimui, sudaro sąlygas išbandyti jėgas konkrečiose darbovietėse, skiria asistentus darbo vietoje, padeda verslams perorganizuoti darbo procesą, kad šis taptų palankesnis žmonėms su skirtingais gebėjimais. „SOPA“ inicijuojamo projekto „DUOday“ metu žmonės su negalia vieną dieną šešėliuoja (išbando) įvairias profesijas skirtingose įmonėse ir organizacijose. 2021 metais ši kampanija iš Vilniaus išsiplėtė į Lietuvos regionus ir įtraukė daugiau nei 100 žmonių su negalia bei apie 80 verslo įmonių ir organizacijų.

Socialinės įdarbinimo agentūros „SOPA“ direktorė Jurgita Kuprytė.

 

Dėl pandemijos pernai apdovanojimai nebuvo teikti, todėl šiemet asmenys, organizacijos ar iniciatyvos bus apdovanotos už praėjusių dvejų metų nuopelnus.

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai iš viso bus įteikti 8 kategorijose: lyčių lygybės, įveiktos kliūties, LGBT+ lygiateisiškumo, pagarbos žmogui, amžiaus, tautų dialogo, religijų ir įsitikinimų įvairovės, metų proveržio srityse.

Apdovanojimų balsavimo anketa skelbiama portale lrt.lt. Ji veiks iki balandžio 24 d.

Laureatai bus išrinkti susumavus lygiaverčius visuomenės ir atrankos komisijos balsus. Įteikimo ceremonija bus transliuojama balandžio 26 d., 19 val., per LRT Plius.

Apdovanojimus organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) kartu su Lietuvos negalios organizacijų forumu, nacionaline LGBT teisių organizacija „LGL“ ir Moterų informacijos centru.

LGKT ir „Bičiulystės“ inf.
Martyno Ambrazo nuotr.

 

Šį straipsnį galite skaityti lengvai suprantama kalba.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje