Po supervizijų – daugiau įkvėpimo dirbti geriau

Supervizijų užsiėmimai vyksta nedidelėse, maždaug 10 žmonių grupelėse.

Pokyčių link
Nustatymai

Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) asocijuotiems nariams ir kitoms socialinėje srityje dirbančioms organizacijoms Kaune ir Marijampolėje surengė supervizijas. Tokie užsiėmimai padeda įveikti sudėtingas situacijas, užkirsti kelią gresiančiam perdegimui. 

Didžioji dalis jaučia nerimą dėl ateities

Supervizija – tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, organizacijoms, norinčioms dirbti efektyviau. Supervizija padeda tobulėti, yra kaip prevencinė priemonė įtemptą emocinį darbą dirbantiems žmonėms.

Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Laura Žiūkienė pasakoja, kad supervizijų temos išsigrynino jau susitikimų su dalyviais metu. Didžioji jų dalis išsakė rūpestį dėl ateities: sulig metų pabaiga baigiasi visi projektai, laukia akreditacija, tačiau neaišku, kaip viskas vyks, ką daryti toliau. Nuspręsta daugiausiai dėmesio ir skirti ateities strategijai išsigryninti.

Kalbantis paaiškėjo, kad didžioji dauguma dalyvių jaučia ir didelį asmeninį nerimą dėl ateities. „Žmonės perdegę, pavargę, nenori nieko daryti. Tada ir rezultatas blogesnis“, – mintimis dalijasi Laura. Jos teigimu, visus labai slegia žinojimas, kad metų pabaigoje liksi be pajamų šaltinio. Žmonės turi šeimas, paskolas, arba yra vienišos mamos, ta nežinia labai vargina. Dėl to kiti supervizijų užsiėmimai buvo skirti padėti dalyviams įveikti stresą.


Įveikti perdegimą padeda pokalbiai

L. Žiūkienės teigimu, perdegimas gresia ir dėl to, kad socialiniai darbuotojai dažnai susiduria su neigiamu rezultatu – žmonės patiria pablogėjimus, arba, tarkim, padėjus jiems susirasti darbą netrukus jį meta. Tada ir darbuotojai nusivilia, pradeda abejoti savo darbo pras­me ir net profesijos pasirinkimu. „Žinoma, kiekvienas geras atvejis pakrauna ilgam, bet reikia ir stimulo iš šalies, paskatinimo, kad esi ne vienas. Nuolat ramini kitus, bet to reikia ir pačiam“, – atvirauja Laura.

Jos teigimu, žmonės išsikalbėję pasijunta geriau, pamato, kad yra ne vieni su tokiom prob­lemom, pasidalija nerimo įveikimo ir atsipalaidavimo būdais. Pavyzdžiui, viena supervizijų dalyvė sakė, kad nepadėjo jokios terapijos, pasijuto geriau tik kai nusipirko motociklą. Labai svarbu mintimis dalytis dar ir dėl to, kad tuomet atsiranda bendrumo jausmas, darbuotojai vieni kitiems padeda įveikti sunkumus.


Svarbiausia – atviras pokalbis

Marijampolės I grupės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Irma Kavaliauskienė taip pat mano, kad tokios supervizijos labai reikalingos. Jos padeda išsigryninti, kas organizacijoje yra gerai, o ką reikia keisti. „Įdomu, kad tai, kas atrodė kaip trūkumas, pasirodė nesantis jokia prob­lema, o silpnos vietos išryškėjo kitur“, – sako I. Kavaliauskienė.

Jos teigimu, ne paslaptis, kad dirbant su žmonėmis būna įvairių emocijų. Labai svarbu mokėti jas suvaldyti, tačiau ir neperdegti. Mokymų dalyviai atvirai išsakė kartais kylančias bendravimo problemas, diskutavo, kaip jų išvengti. „Svarbiausia – kad buvo atviras pokalbis, kuriame žmonės galėjo įvardyti savo lūkesčius ir emocijas. Kasdien susėsti ir atvirai pasikalbėti nėra progų“, – pasakoja Irma.

Pasak Irmos, tokie mokymai stiprina ryšį su darbuotojais, savanoriais, suteikia daugiau motyvacijos eiti pirmyn. Darbas nevyriausybinėje organizacijoje yra nelengvas, bet menkai atlyginamas. Didžioji dalis žmonių čia dirba dėl to, kad jiems darbas patinka, kad jie mato prasmę. Šiais mokymais džiaugėsi ir draugijoje dirbantys savanoriai, supratę, kad jų darbas yra labai svarbus. „Be jų viskas sugriūtų“, – sako Irma.


Pagerės motyvacija dirbti

Pasak I. Kavaliauskienės, organizacijų vadovams sunku ir dėl to, kad nuolat viskas keičiasi, kasmet reikia prisitaikyti prie naujų aplinkybių. „Visi mokymai yra naudingi – viskas, ką sužinai, perskaitai, padeda tobulėti, eiti pirmyn“, – mintimis dalijasi Irma. Jos teigimu, džiugina tai, kad keičiasi mokymų pobūdis – žmonės kalba atvirai, tad ir problemas lengviau įsivardyti bei spręsti.

Supervizijas sudaro 10 susitikimų nedidelėse, iki 10 žmonių grupėse. Užsiėmimus veda supervizorė Irina Šiaudvytienė.

„LND asocijuoti nariai dirba su žmonėmis su negalia, todėl labai svarbu teikiant paslaugas neįgaliesiems dirbti komandoje, gebėti išspręsti iškilusius sunkumus. Gavę tokias paslaugas darbuotojai turės galimybę būti stipresni komandos nariai, padidės jų noras ir motyvacija dirbti ir tobulėti savo profesiniame lauke“, – sako LND projekto vykdytoja Kristina Vainienė.

Šie mokymai – tai projekto „Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas“, finansuojamo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, dalis.

Aurelija BABINSKIENĖ
R. 10-25

 

Šį straipsnį galite skaityti lengvai suprantama kalba.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje