Elena GRINCEVIČIENĖ, Panevėžys

Ritos Mockeliūnienės nuotr.

Kūryba
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                            

Balandis

Ir iš kur ta gyvybė vėl imas
ant pilkų tarsi uolos takų?
Žirginiais čia berželis apkibęs,
pienių lapai prie grumstų plikų.

Debesėliai, išdykę plevėsos,
lyg ėriukų pulkeliai laukuos
ganos vėjyje. Garbanos šviesios,
akių mėlis pasklido miškuos.

Baikščiai sklaidos vienatvė lyg gandas,
kai nutvieskia teisybės šviesa.
Plieskia saulė. Žingsniuoja balandis
ir pašėlus jaunystės dvasia.

 

* * *
Atgijo, sučiulbėjo
Mūs gimtosios palaukės.
O ten antai berželis
Tarsi iš pieno plaukęs.

Pietų vėjelis šiltas
Šiurena žiemkentėlį:
Pavasario saulytė
Iš miego jį prikėlė.

Lizde gagena gandras,
O pievoj klykia pempės.
Jos sveikina žemelę
Ir meiliai šnabžda: ,,Kelkis...“

Miške plevena, mirga
Melsva, gležna žvaigždutė,
O žmonės ją vadina
Pavasario žibute.

Medelio rausvą šaką
Nusėdo katinėliai:
Patiko ilgaūsiams
Žilvičio vytinėlė.

Sujudo senas miškas,
Pažadino apuoką,
Ir lydi pempių klyksmas
Pavasarinį juoką.

 

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt