Aldona SABONYTĖ-KAZLAUSKIENĖ, Alytaus r.

Sigitos Letkauskaitės nuotr.

Kūryba
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                                               

Pušelė

Dzūkijos saulė glosto veidą,
Moja piliakalniai žili.
Ir tolimos lopšinės aidą
Atneša vėjai iš toli.

Paglostau vienišą pušelę,
Širdim nubėga šiluma.
Kadais mane į ilgą kelią
Ji išlydėjo kaip mama.

Ir laukė, aš žinau – ji laukė,
Kol aš pareisiu vėl namo.
O metai tie lyg gulbės plaukė,
Keitė pavasarius ruduo.

Ir aš grįžau jos pasiilgus,
Ir nebeeisiu niekur jau.
Suvėrus tuos metus ant smilgos
Aš į jaunystę parėjau.


Grįžimas namo

Pareinu iš tolių pamiške tylia,
O širdis krūtinėj dega ugnele.
Ar dar beržą rasiu, augantį kieme,
Ar gaivins jo rasos, kaip kadais, mane?

Glosto veidą vėjas, lyg mamos ranka,
Rodos, kad išėjus nebuvau iš čia.
Išgirstu dar juoką, aidintį kieme,
Beržo lapas šoka šiltame delne.

Tėviškės gražumas, žydintys laukai
Ir tas krosnies dūmas kvepia amžinai.
Aš nudžiugus stoviu sename kieme,
Ir labai dar noriu, kad atmint mane.

Ir aplink dairausi seno to akmens,
Rodos, prisiglausiu ir nebus rudens.
Bet jis užsiklojęs samana žalia,
Seniai susitaikęs su sava dalia.

 

Daugų sala

Kaip sakmės byloja,
Kaip šneka legendos,
Tai Daugai kadaise
Tebuvo sala.
Didžiulis bangavo
Ir jo status krantas
Neleido miesteliui
Draugaut su kalva.
Ir plaukė valtelės
Prie bėgančio kelio,
Jis jungė Alytų net su Varėna.
Didžiulis apjuosęs
Tą nuostabią salą
Grožėjosi vienas Dzūkijos daina,
Bet kažkas praskyrė
Galingą jo krantą,
Didžiulis netapo valdovu salos.
O žmonės keliais
Ne per vandenį brenda
Ir sveikina Daugį
Paplentėj kalvos.


Dzūkiškas peizažas

Čia Metelys, o ten Dusia,
Tarytum brolis su sese,
Šventuos Dzūkijos laukuose
Plevena protėvių dvasia.

Perlojos Vytauto rimtis,
Laužų Pilėnų išmintis.
Merkys srovena lyg gija,
Tai vis manoji Dzūkija.

Sustojęs Daugis ant kalvos,
Lyg sargas mano Dainavos.
Didžiulio ežero banga
Ir dalgiai pievoje žvangą.

 

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt