Aldona RAIŠIENĖ, Danutė KULIAVIENĖ, Celestina RIMAVIČIENĖ, Jonas BERNOTAVIČIUS, Aldona SABONYTĖ-KAZLAUSKIENĖ

Sigitos Letkauskaitės nuotr.

Kūryba
Nustatymai

Liepos 6-oji – Valstybės diena

Lietuva

Čia Lietuva, čia lietūs lyja
Ir noksta soduos obuoliai.
Čia Lietuva – mano gimtinė,
Piliakalniai, tėvų kapai.

Čia sesės rūtomis dabinas,
Čia skamba dainos šienpjovių,
Tai Lietuva – mano Tėvynė –
šalis gražiausia iš visų.

Senasis Nemunas vingiuoja
Per plačią širdį Lietuvos.
Jam gintarinės pušys moja
Nuo Žemaitijos aukštumos.

Čia Gedimino sapnas sklando,
Čia karžygių dvasia gyva,
Atgimsta užmirštos legendos
Melsvosios Baltijos dugne,

Kai sidabrinės rasos krinta
Ant girių, upių ir laukų.
Kai saulė rytmety nušvinta
Tarp giesmininkų vieversių.

Taip noriu aš tave apglėbti
Ir nesiskirti niekada
Tu LIETUVA – mano TĖVYNĖ –
Vienintelė ir amžina.

Aldona RAIŠIENĖ
Kupiškio r.


Lietuvai 100 metų

Mano žemė – šimtametė Lietuva,
motina, mane savy auginus,
pagimdei dar būdama laisva,
mokei būt verta dukra Tėvynės.

Mokei neišduoti, nesuklupt,
kad sunkumų nereikia bijoti,
kad reik saugotis bepuolančių šunų,
reikia gintis ir nepasiduoti.

Per maža buvau, kai alkani
priešai tave trypė vilkų kojom,
per silpna buvau, kai ugnimi
ir kardu kankino ir niokojo.

Mano šimtamete Lietuva,
išlikai, iš pelenų paukšte nuskriejai.
Tu gyva, atgimusi, laisva,
be piktų grobikų ir skriaudėjų.

Tu laisva, pakilusi, šviesi,
plazda danguje mūsų trispalvė,
žėri saulėje auksinė jos spalva,
žalia juosta – jos laukai, miškai ir kalvos.

O skaudžiausia – kruvina spalva, –
tai tautos gynėjų lietas kraujas, –
brangus turtas, – tu likai gyva;
kas tėvynę myli, už ją kaujas.

Būk laiminga, mano Lietuva!
Būk palaiminta ne vieną šimtą metų!
Tavo šventa žemė – šalis milžinų!
Būk laiminga, būk laisva, nenugalėta!

Danutė KULIAVIENĖ
Jonava

 

Mano gimtinė

Aš turiu gimtinę kaimo pakrašty.
Upė tyliai teka, miškas čia arti.
Skambios paukščių giesmės netelpa širdy.
Grožio apsakyti žodžiais negali.

Baltos ievos plyšta nuostabiais žiedais.
Jų svajingas kvapas sklinda pabaliais.
Kai žiogai užgroja savo smuikeliu,
Visos pievos puošias kilimu gėlių.

Rytą kaimas kelias su pirmais gaidžiais,
Šienpjovėliai pievas pjauna pradalgiais.
Vėjas švelniai liečia krūmus ir medžius,
Dangus apsiniaukė, greit lietutis bus.

Myliu tą gimtinę, kartais aplankau.
Jau žole užžėlė – tako nematau.
Tik klevai pasenę sveikina mane.
Mūsų upė teka ta pačia vaga.

Celestina RIMAVIČIENĖ
Kėdainiai


Tavęs nesirinkau

Tavęs nesirinkau
Tu atbridai per motinos laukus pati
Ir pamilau tave už tai kad tu pirmoji
Paklojai savo žemę man po kojom
Pirmoji savo ašarom nuplovei mano veidą
Pirmoji ištarei – sūnau tu mano
Tavęs nesirinkau
Tu atbridai per motinos laukus pati
Ir savo vardą pasakei man –
LIETUVA

Jonas BERNOTAVIČIUS
Vilnius


Lietuva

Įsisupus į žalius pušynus,
Nusiprausus Nemuno banga,
Per Pilėnų pelenus
Ir per Rainių skerdynes
Tolin tiesiasi istorijos vaga.
Saulės mūšis, Žalgirio kautynės,
Pilių kuorai, degantys laužai...
Šitoks vaizdas mylimos Tėvynės –
Kas suabejos – daug ar mažai.
Nauja Vilnia, traukiniai į mirtį,
Aimanos Igarkos glėbyje
Ir ant gatvės kūnai suvarpyti
Tų, kurių svajonė širdyje.
Sausio kraujas, Vilniaus bokštai niūrūs,
Baltijos kely šilta ranka.
Ir trispalvė, tartum saulė žiūri
Prie namų lyg sargė iškelta...
Įsisupus į žalius pušynus,
Nusiprausus Nemuno banga,
Lietuva, gintarinė Tėvynė,
Mūs svajonių ir džiaugsmų jėga.

Aldona SABONYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
Alytaus r.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt