Elena GRINCEVIČIENĖ, Panevėžys

Aurelijos Babinskienės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Vėlinės

Aidi žingsniai gyvenimo scenoj.
Skamba lapkričio vėjo sonetas.
Amžinybės verpetuos – toks vienas.
O tas kelias seniai pažymėtas

metų kryžkele. Žingsnis trapus
visus atveda čia, į kapus,
kur liepsnelių banguojanti jūra.

Visi lūkesčiai, viltys sugūra
šioj rimties viešpatijos šaly.
Bet šiandien patikėt negali,
kad ir tavo greit baigsis čia kelias.

Mirguliuoja ir plasta žvakelės.

 

***
Tik ,,kapai ir kapai, ir kapai, ir kapai“,
Aplink nieko daugiau nesigirdi.
Kuo buvai ir kuo šiandien tapai,
kai mini vis artėjančią mirtį?

Nusišėrė, nupliko beržai.
Merkia laukas retokas blakstienas.
Blausias džiaugsmas ir laimės mažai,
kai vienatvės begriūvančios sienos

ima slėgti gležnus mūs pečius,
kai lyg ratlankiais nerimas veržia.
Išeisiu į laukus, į plačius
ten, kur girgžda vaitojantis beržas

 

***
Dailininkei Akvilei Zavišaitei

Ak, sesele, ak, Akvile,
kaip lemtis tave apvylė!
Pasiglemžė nebūtis
visus lūkesčius, viltis.

Liko tik atsiminimai
(daugel šiandien tave mini).
Ir pastelių paslaptis,
tavo nerimo naktis,

apsigobus šypsena.
Tolima ir artima
savo likimu tapai.
Nors ir prislėgė kapai

tavo kūną, bet dvasia –
ji plevena mumyse,
ji mus prikelia gyventi,
dovanoja meno šventę.

 

Laukas ir jūra

Lyg laukas atmatuotas laikas –
per mėnesį – tik valanda, kita...
Tarsi javai mintis banguoja, draikos,
nuplaukia tarsi jūromis puta.

Atrėžei man to lauko gerą rėžį
ir nebeliko valandos kitos.
Skola, neišsakyti žodžiai rėžia.
Minučių tų jau nieks nepakartos.

Pakrantėje prie jūros kantriai lauksiu.
Bene atplauks vilčių pilna puta?
Banguos laukai, ir vilnimis atplauks vėl
balta puta. Tik jūra nebe ta.

Tačiau miela ji man tarsi motulė.
Nors rūsčiai ir grūmoja bangomis.
Tylu, ramu. Laukai vilnim sugulę.
Gal neateis šiąnakt sapnai išvis,

nes lygus laukas visas išmatuotas?
Kur besurasim valandų, dienų?
O baltą putą andai dovanotą
savo vilčių bedugnėj skandinu.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt