08
S, Gruo
10 Nauji straipsniai

Aldona MAKSVYTIENĖ, Vilkaviškis

Kastyčio Turevičiaus nuotr.

Kūryba
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Saulėlydžio skiautelė

Saulėlydžio tinkle spalvotų klosčių šokis.
Gėdingai rausta saulė išrengta.
Sūri banga nuogumą vystyklais užklostys –
Į gelmę smigs išblėsusi diena...

Sugrįžę iš nakties į ryto vėsų žaizdrą,
Kely surinksim byrančius žingsnius.
Į širdį plūstelės jausmų lava įkaitus,
O lūpos tirpdys žodžių varveklius.

Saulėlydžio tinkle sekundės lyg pamišę
Taškysis, žais gyvenimo pursluos.
Tikėsime – nauja diena, praskleidus šydą,
Mums laimės pasagą padovanos.

Į širdį laiptais tolstanti daina nubėgus
Saulėlydžio skiautelę atsilauš.
Spalvų melodija netilps į jokius rėmus –
Skambės žiedais ji sieloje žmogaus...

 

Kibirkštėlę nešu...

Ekstazėje sustingsta
Mėnesiena,
Suverpia vėjai
Siūlą jos auksinį.
Žvaigždelė glaudžias,
Ilgesiu užlieta –
Geltonos pėdos
Krūpčioja krūtinėj...

Žvaigždžių virpėjimas
Bangelėm plazda,
Nes upė pilnaty –
Lyg pienių jūra...
Pajutus vėsą,
Širdžiai gera gera –
Žiedų geltonis
Veidu tyliai srūva...

Pinu aš mėnesienos
Gelsvą kasą –
Jos garbanos
Lyg žirginiai nukąra...
Taip tavo žodžiai
Man į širdį laša –
Kaip žvaigždės upėj
Pilnaty įšąla...

Barstau mintis
Žvaigždžių liūty lyg skiedras,
Slepiuosi
Į tamsos prilytą skarą.
Iš meilės židinio,
Liepsna užlieto,
Nešu žvaigždės tau
Kibirkštėlę mažą...

 

Padėkos laiškai 

Parašysiu daug laiškų...
Žolei –
Už dovanotą akių spalvą.
Sūpuoklėms –
Už skausmą, užsuptą laiku.
Žemei...
Lig šiol jaučiu jos delną...
Mane ji veda – aš ją vedu...
Ir padėkos žodžius
Pilu lyg medų
Iš bičių išaustų korių
Į baltą, iššalventą lapą...
Kiek daug tikiuosi
Parašyt laiškų!..

 

 

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt