Regina PALEVIČIENĖ, Rita MOCKELIŪNIENĖ

Sigitos Letkauskaitės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Vakaro elegija

Slysta spinduliu vakaras lėtas,
Trapūs žodžiai nusirita raidėm.
Tau nešu aš širdies amuletą,
Žingsnio taktan suvirpčioja žvaigždės.

Pilnatis deimantėliais pažyra,
Ašarėlėm įspindo žolynai, –
Slysta lašas, užgaudamas lyrą,
Geria vakaras mėlyną vyną.

Kam diena, jei nušvitusios naktys
Ligi svaigulio virpulį kelia,
Paribiais liejas raustančios dagtys
Ir ištįsta spalvom akvarelių.

Neskubėk, tik pataikyk į brydę,
Sek iš paskos, kol peržengsim ribą –
Į tenai, kur taip šventa suklysti,
Ten, kur sielos rugiagėlių žiba.

Slysta spinduliu vakaras lėtas,
Lyg elegija ilgesio plaukia.
Taip iš tolo stebėčiau, stebėčiau,
Kaip prieš miegą žvaigždė atsiklaupia.

 

Nakties vingiai

Ech, nejaugi nieks nieko nežino,
Kai paklausi kelio primiršęs –
Tik praeivis, apsvaigęs nuo vyno,
Tau parodo kryptį į viršų...
Kai lietus prikvėpuoja į vidų,
Smilgos kojas supančioja stipriai,
Pro pirštus paukščių takas ištvino,
O naktis iškapota kirtikliais...
Į benamį, už skersgatvio gulintį,
Miesto vagys nagus suknežina,
Kiša ranką į elgetos užantį,
Kai naktis jiems baltesnė už sąžinę.
O naktis į akis duria pirštais,
Kai pro šalį vangiai prakūprini,
Iš šešėlių ir ūkanų tirščių
Susirinkdamas varganus trupinius.
Maudžia kūną, pečius druskos ėda,
Taip ir norisi tyliai uždusti,
Bet kruti dar ir kraujas nesėda,
Ir nuoširdžiai vėl sveikini būtį.
Jau rytinė pašvaistė išblukusi,
Tingiais žingsniais tu skersgatvį gludini,
Klykia vienišas paukštis viršugalvy,
Sudrėkinęs sparną į rudenį.

Regina PALEVIČIENĖ
Vilnius

 

* * *
Spindulys apyšiltis
Nuslydo tavo, mano,
Mūsų žemele.
Išplukdė ledo lytis upė
Ir prausiasi
Skaistėjantis dangus
Tarp jos krantų.
Atsidūsėjimo rasa į žolę,
Kasdien labiau
Vis nužalėjančią,
Nuo pumpuro žagarvyšnės
Pasiridena kūlvirsčiu.
Plikas atodangas arimų
Šešėliai balzgani matuoja.
Kvėpinasi pašlaitės ievom,
Šalpusnių strazdanom
Aptiško pakelė.
Lankoj laukinė obelis nuraudo.
Dienos ilgumą
Ant sparnų
Parnešę paukščiai
Sutartines kad traukia...

Akivaruos pavasario skęstu...

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt