Ataskaitos

Nustatymai

Leidybos ir platinimo finansavimo projekto įgyvendinimas

2016 m. PERIODINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR PLATINIMO FINANSAVIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

VšĮ „Bičiulystė“, įgyvendindama neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui skirtą 2016 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektą, išleido 50 savaitraščio „Bičiulystė“ numerių. Kiekvieną savaitę leidinys pasiekė tikslinę 2700 neįgalių asmenų grupę, suteikdamas jiems informaciją apie šalies socialinę politiką, įgyvendinamą neįgaliųjų socialinę integraciją. Daugiau kaip pusė savaitraščio skaitytojų – kaimo vietovėse gyvenantys neįgalieji, kuriems šis leidinys – dažnai vienintelis rašytinės informacijos šaltinis, galimybė sužinoti apie tokio paties likimo žmonių gyvenimą, jiems kylančias problemas ir jų sprendimo būdus.

Per 2016 m. projektui įgyvendinti Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš valstybės biudžeto skyrė 51 977 eurus.

Įgyvendindama projektą „Bičiulystė“ operatyviai, profesionaliai ir suprantamai informavo neįgaliuosius apie valstybės socialinę politiką, pristatė jiems aktualias socialinės bei sveikatos apsaugos naujoves, valstybės garantuojamas paramos ir pagalbos priemones, nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų veiklą bei jų teikiamas paslaugas. Laikraščio puslapiuose buvo teikiamos teisinės konsultacijos neįgaliesiems aktualiais klausimais, spausdinami profesionalių psichologų patarimai, informuojama apie neįgaliųjų gyvenimą palengvinančias techninės pagalbos priemones, būsto pritaikymo neįgaliesiems galimybes, neįgaliųjų profesinės reabilitacijos, įdarbinimo ir kt. problemas.

Savaitraštis ragino neįgaliuosius siekti savarankiškumo, suteikė jiems kūrybinės saviraiškos galimybių. Leidinio vykdoma švietėjiška veikla ugdė negalios žmonių savimonę, jų visavertiškumą, skatino juos integruotis į visuomenę, keitė visuomenės požiūrį į negalios žmones, ugdė jų toleranciją.

Svarbiausios leidinio publikacijos buvo skelbiamos interneto svetainėje www.biciulyste.lt. Svetainę kasdien aplanko vidutiniškai po 50-60 žmonių (apie 1300 unikalių lankytojų kas mėnesį). Svetainė metų pabaigoje buvo atnaujinta.

Nuorodą į „Bičiulystės“ savaitraštį galima rasti interneto svetainėse www.draugija.lt, www.neigaliujudraugija.lt, www.anyksciuneigalieji.lt, www.junior.puslapiai.lt Atskiri leidinio straipsniai neįgaliųjų socialinės integracijos tema talpinami šia sritimi besidominčiose interneto svetainėse – www.ndnt.lt, www.neigaliojovezimelis.lt ir kt.