Surengė šventę seneliams

Kalėdų senelis pasveikino Gustonių globos namų gyventojus.

Skaityk lengvai

Aleksandra Leontjeva Freind daug padėjo

į Lietuvą atvažiavusiems ukrainiečiams.

O dabar nori sukurti šventę seneliams,

kurie gyvena globos namuose.

Aleksandra sako, kad yra daug senelių,

kurių niekas neaplankys per Kalėdas.

Ji paskelbė apie tai socialiniame tinkle.

Ir pradėjo rinkti dovanas Merkinės globos namams.

Kiekvienas žmogus galėjo paprašyti, ko nori.

Daug žmonių norėjo padėti.

Vieni siuntė pinigus, kiti atnešė kokių nors daiktų ar rankdarbių.

Labai greitai pavyko surinkti 200 dovanėlių.

Tačiau atitiko nelaimė –

dovanėles iš autobusiuko pavogė.

Aleksandra labai nusiminė.

Parašė apie bėdą socialiniame tinkle.

Ir žmonės labai greitai surinko tiek pinigų,

kad užteko 550 dovanėlių nupirkti.

Aleksandra nusprendė padėti ir „Senevitos“ globos namams.

Dar ji norėjo surengti seneliams koncertą.

Bet to negalėjo padaryti, nes daug senelių susirgo.

Tačiau ją priėmė Gustonių globos namai.

Žmonės labai džiaugėsi koncertu.

Visi gavo dovanų.

Kalėdų senelis aplankė ir gulinčius ligonius.

Aleksandra sako, kad visi galime padėti seneliams.

Reikia tik apsidairyti aplinkui

ir juos pamatyti.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas