Skelbimai ir reklama

Nustatymai

Reklamos mūsų laikraštyje įkainiai:

Reklaminių tekstų ir skelbimų įkainiai – sutartiniai.
Kitų laikraštyje spausdinamų skelbimų įkainiai:

užuojauta – 10 Eur + PVM;
nekrologas – 15 Eur + PVM;
sveikinimas – 10 Eur + PVM;
kito turinio skelbimai iki 50 kv. cm – 10 Eur + PVM;
Už didesnius skelbimus imamas papildomas mokestis: 1 kv. cm – 0,30 Eur + PVM.

Asmeninius neįgaliųjų skelbimus (nori susipažinti, perka, parduoda, asmenines užuojautas, padėkas) „Bičiulystė“ spausdina nemokamai. Bet vieno tokio skelbimo apimtis neturi viršyti 30 žodžių. Siųsdami redakcijai nemokamo skelbimo tekstą, pridėkite neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Be jos skelbimų, kaip ir anoniminių, nemokamai nespausdiname.

Skelbkitės „Bičiulystėje“!