„Lietuvos draudimas“ įspėtas dėl kliento su negalia diskriminacijos

Tolerancijos iššūkiai
Nustatymai

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad „Lietuvos draudimo“ konsultantė diskriminavo klien­tą su negalia. Bendrovė atsisakė sudaryti draudimų nuo nelaimingų atsitikimų sutartį neaptarusi visų įmanomų variantų.

Dar pernai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi mama, norėjusi apdrausti savo sūnų, kuriam diag­nozuotas vaikystės autizmas ir vidutinis protinis atsilikimas. Paskambinusi pasikonsultuoti dėl draudimo sąlygų, pareiškėja buvo paprašyta pateikti sūnaus diagnozės kodus. Juos sužinojusi, „Lietuvos draudimo“ darbuotoja pranešė, kad bendrovė nesuteiks draudimo paslaugų.

Bendrovės atstovai darė prielaidą, kad autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų elgsena yra neprognozuojama, todėl tikėtina, jog jie patirs traumų. „Lietuvos draudimo“ administracija taip pat spėjo, kad net ir sudarius sąlygas mokėti didesnes draudimo įmokas, daugelis atvejų, kuomet vaikas galimai patirtų traumas, būtų pripažinti nedraudiminiais įvykiais ir išmoka nebūtų suteikiama.

Tiek Civilinis kodeksas, tiek Draudimo įstatymas įmonėms numato teisę vertinant draudimo riziką atsižvelgti į kliento sveikatos būklę. Tokiu atveju privalu kliento aplinkybes vertinti individualiai, ieškant geriausių sąlygų draudžiamajam.

„Lietuvos draudimo“ atstovai nepateikė duomenų, kad su pareiškėja individualiai aptarė galimą draudimo riziką. Jie nebandė gauti patikimų ir išsamių duomenų iš medicinos įstaigų, kuriuose atsispindėtų konkretaus asmens sveikatos būklė, ligos eiga, per pastaruosius metus galimai patirtos traumos.

A. Skardžiuvienė pabrėžia, kad prieš atsakydama pareiškėjai bendrovė privalėjo įvertinti realią kliento būklę. „Įmonė nesikonsultavo nei su kliento šeimos gydytoju, nei su kitais jį prižiūrinčiais medicinos specialistais. Proto ar psichikos negalią turintys asmenys vis dar patiria itin didelę atskirtį, todėl turime ieškoti sprendimų, kaip įveikti šią stigmą, o ne priežasčių, didinančių atskirtį“, – sako lygių galimybių kontrolierė.

Pagal Lygių galimybių įstatymą paslaugų teikėjai privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas nepaisant jų negalios. Bet kokie apribojimai turi būti pagrįsti, proporcingi bei teisėti.

„Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje