Juozas RASIULIS. Neįgaliųjų judėjimo metraštis

Tolerancijos horizontas
Nustatymai

* * *

Pirmą kartą su „Bičiulystės“ leidiniu susipažinau 1992 m. Tais metais įstojau į tuometinę Lietuvos invalidų draugiją (LID). Supratau, kad tik priklausydami šiai organizacijai galėsime tinkamai spręsti savo problemas. Tuo metu mūsų rajone faktiškai nebuvo draugijos vadovo, nes pirmininkas Vladas Mikelionis buvo išėjęs į nebūtį. Tais pačiais metais nuo LID buvau įtrauktas į rajono Globos ir rūpybos tarybą, kuri sprendė įvairius socialinius klausimus.

Kiek prisimenu, rugsėjo mėnesį Nemenčinėje (Vilniaus r.) kartu su būsimuoju rajono draugijos pirmininku dalyvavome LID respublikinėje konferencijoje. 1992 m. buvo itin svarbūs Lietuvai. Vyko pasiruošimas pirmiesiems LR Seimo rinkimams ir šalies Konstitucijos priėmimui (referendumui). Konferencija vyko 2 dienas. Ataskaitinį pranešimą skaitė pirmininkas Jonas Mačiukevičius. Jos darbe dalyvavo tuometinis Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Antanas Vinkus. Visiems konferencijos dalyviams buvo įteikta po vieną „Bičiulystės“ egzempliorių. Konferencija man buvo pirmoji pažintis su „Bičiulyste“ ir neįgaliųjų gyvenimu bei prob­lemomis.

Kadangi mūsų rajone nebuvo draugijos pirmininko, organizacijos veikla buvo sustojusi. Neeilinėje Lazdijų rajono konferencijoje buvau išrinktas draugijos rajono tarybos pirmininku. Nuo tada tapau ne tik „Bičiulystės“ skaitytoju, bet ir platintoju. Dar tais pačiais metais pirmą kartą parašiau į „Bičiulystę“. Mano straipsnis buvo išspausdintas. Apie ką rašiau, tiksliai neprisimenu. Bet nuo to laiko tvirtai suaugau su „Bičiulyste“ ir nesiskiriu su ja iki šiol. Džiugu, kad retkarčiais pasirodo mano rašiniai. Už tai esu dėkingas „Bičiulystės“ redakcijai. Visą laiką jos laukiu, perskaitau visus straipsnius. Visi rašiniai man įdomūs, pamokantys ir įkvepiantys. Čia sužinau apie neįgaliųjų gyvenimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Džiugu, kad yra daug brandžių autorių. Man patinka visos rubrikos. Ypač „Apie tai, kas jaudina“. Patinka žinios apie rajonų ir miestų draugijų gyvenimą bei veiklą. Tai skatina mus tobulėti, telktis bendram darbui, naujiems siekiams.

Su nostalgija prisimenu bendravimą su buvusiais draugijos vadovais J. Mačiukevičiumi, a.a. Algimantu Grabausku, vienu „Bičiulystės“ steigėjų, šviesaus atminimo Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininku Juozu Šapoka, jau minėtu dabartiniu Seimo nariu A Vinkumi. Visa tai – jau kelių dešimtmečių draugijos istorija.

Bičiulystė“ – tai mūsų, neįgaliųjų, istorijos metraštis. Rašykime ir puoselėkime mūsų judėjimo istoriją. Lai ji primena būsimoms kartoms, kad ir mes stengėmės pagal galimybes kovoti už savo teises, mūsų šviesesnę ateitį.

Juozas RASIULIS
Lazdijai

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje