Interneto svetainės turi būti pritaikytos, tačiau to daryti neskubama

unsplash.com nuotr.

Tolerancijos iššūkiai
Nustatymai

Valstybės kontrolės auditas parodė, kad 2019 metais tik 3,4 proc. viešųjų interneto svetainių buvo pritaikyta negalią turinčių žmonių poreikiams, nors pagal dar 2016 m. priimtą Direktyvą Dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų prog­ramų prieinamumo, iki š.m. rugsėjo turėjo būti pritaikytos visos. Kas daroma, kad šis reikalavimas būtų įgyvendintas, kalbamės su Informacinės visuomenės plėtros komiteto Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėju Arminu Rakausku

Valstybės kontrolės duomenimis, pritaikytų svetainių pastaraisiais metais net sumažėjo, o mobiliųjų programėlių prieinamumas iš viso nevertinamas. Kodėl iki šiol nebuvo vykdomi Direktyvos reikalavimai ir kas daroma dabar, kad būtų ištaisytos šios spragos?

Reikėtų pažymėti, kad tai, jog buvo nustatyta, kad tik 3,4 proc. viešojo sektoriaus interneto svetainių atitinka prieinamumo reikalavimus, yra 2019 m. duomenys (šaltinis – Informacinės visuomenės plėtros komitetas). Pažymėtina ir tai, kad Valstybės kontrolė savo ataskaitą pateikė rugsėjo mėn., o auditas buvo vykdomas jau kurį laiką. Deja, kol kas neturime 2020 m. duomenų apie interneto svetainių atitikimą prieinamumo reikalavimams, juos planuojame turėti gruodžio mėn. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad interneto svetainių pritaikymas nėra vienkartinis veiksmas, o nuolatinė veikla, juk interneto svetainėse nuolat teikiama ir atnaujinama informacija, taip pat nepritaikymas nėra absoliutus, tai tiesiog reiškia, kad interneto svetainė atitinka ne visus prieinamumo reikalavimus. Šiuo metu atliekant tyrimą fiksuojame, ar interneto svetainė atitinka visus reikalavimus, jei neatitinka (nepriklausomai nuo neatitikimų dalies ar apimties), traktuojama kaip neatitinkanti prieinamumo reikalavimų.

Kaip užtikrinate, kad tyrimo rezultatai nenugultų stalčiuose, o paskatintų įstaigas keistis?

Atlikę interneto svetainių tyrimus, su jo rezultatais supažindiname įstaigas ir nustatome terminą iki kada šios įstaigos turi trūkumus ištaisyti. Informuojame visas tyrime dalyvavusias įstaigas (pvz., 2019 m. informuota apie 1000 įstaigų). Apie savivaldybėms pavaldžių įstaigų svetainių neatitikimus reikalavimams prašome informuoti pačias savivaldybių administracijas.

Už interneto svetainių pritaikymą yra atsakingos pačios šias interneto svetaines tvarkančios įstaigos, Komitetas teikia metodinę pagalbą visoms įstaigoms, kurios tokios metodinės pagalbos paprašo. Tokių konsultacijų ar kreipinių komitetas sulaukė iš apie 15 proc. tyrime dalyvavusių įstaigų.

Kokių pagrindinių principų turėtų laikytis interneto svetainių kūrėjai?

Pagrindiniai prieinamumo principai yra aprašyti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, kuriame nurodoma, kad įstaigų interneto svetainės ir mobiliosios programos, įskaitant jose teikiamas elektronines viešąsias ir administracines paslaugas, taip pat kitos įstaigų valdomos interneto svetainės ar mobiliosios programos, jeigu jose pateikiama tikslinėms grupėms aktuali informacija, privalo būti prieinamos siekiant užtikrinti, kad jos būtų suvokiamos (informacija turi būti pasiekiama naudotojams priimtinais būdais), valdomos (interneto svetainė ar mobilioji programa neturi reikalauti iš naudotojo veiksmų, kurių jis negali atlikti), suprantamos (informacija arba veiksmas negali viršyti naudotojo suvokimo galimybių) ir tvarios (vystantis technologijoms interneto svetainė ar mobilioji programa turi išlikti pasiekiama).

Techniškai laikoma, kad įstaigų interneto svetainės ir mobiliosios programos atitinka šiuos principus, jeigu įstaigų interneto svetainės ir mobiliosios programos pritaikytos pagal darniojo standarto, į kurį ar jo dalį Europos Komisija paskelbė nuorodą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Reg­lamentą (ES) Nr. 1025/2012, reikalavimus.

Interneto svetainių kūrėjai, kurdami interneto svetaines, turėtų vadovautis Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2013 m. gegužės 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. T-72, kurios ir nustato, kaip turi būti kuriamos, testuojamos ir vertinamos neįgaliesiems pritaikytos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės.

Ką planuojate greitu laiku padaryti, kad kuo daugiau interneto svetainių būtų pritaikyta?

Valstybės kontrolės atliktame audite Komitetui nustatytos 5 rekomendacijos. Šiais metais turime įgyvendinti vieną iš jų – sudaryti ir nuolat prižiūrėti automatinių vertinimo įrankių, kuriais tikrinamas interneto svetainės turinio pritaikymas neįgaliesiems, sąrašus. Jį įgyvendinsime iki metų pabaigos. Automatinių vertinimo įrankių sąrašas pradėtas rengti ir bus paskelbtas laiku, apie jo paskelbimą informuosime valstybės institucijas ir įstaigas.

Šiais metais pradėta įgyvendinti ir rekomendacija atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių vertinimus, įtraukiant naudotojus. Siekiame įsigyti paslaugą iš paslaugų tiekėjų, kurie atliktų įstaigų interneto svetainių vertinimus ir atitiktį prieinamumo reikalavimams. Tačiau tyrimo trukmė yra beveik visi 2021 m., tol, kol įstaigos nustatytus trūkumus pataisys, o Komitetas parengs ir pateiks tyrimo atskaitą Europos Komisijai.

Metų pradžioje planuojame pradėti mokymo programų įsigijimą, siekiame, kad būtų parengta interaktyvi mokymo priemonė, padedanti įstaigoms suvokti pagrindinius prieinamumo principus ir atitinkamai tobulinti savo interneto svetaines.

Valstybės kontrolė pabrėžė, kad svarbu atlikti portalo „Mano vyriausybė“ pakeitimus siekiant, kad Vyriausybės valdymo srities įstaigų interneto svetainės būtų pritaikytos asmenims su negalia. Juk tai vienas svarbiausių informacijos šaltinių apie valdžios įstaigų darbą ir priimamus sprendimus.

Komitetas įgyvendina „Vyriausybės valdymo srities įstaigų veiklos informacijos centralizavimo portale „Mano vyriausybė“, kuriuo siekiama į portalą „Mano vyriausybė“ perkelti visų Vyriausybės valdymo srities įstaigų veiklos informaciją ir interneto svetaines (portalu turi naudotis Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės įstaigos, Vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos šioms įstaigoms pavaldžios biudžetinės įstaigos). Iš viso daugiau nei 200 įstaigų. Komitetas tikisi tokiu būdu užtikrinti, kad šios srities įstaigų interneto svetainės atitiktų prieinamumo reikalavimus. Projekto metu bus sukurta nauja portalo informacinė architektūra, dizainas. Centralizuotame portale taip pat bus lengviau užtikrinti visų institucijų interneto svetainėms keliamų reikalavimų laikymąsi.

Kalbėjosi Aurelija BABINSKIENĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje