Jau galima teikti paraiškas savarankiško užimtumo rėmimui

Tolerancijos horizontas
Nustatymai

Nuo sausio 6 d. jau galima teikti paraiškas savarankiško užimtumo rėmimo priemonei. Paraiškos bus priimamos iki vasario 5 dienos imtinai. Apie tai, ką reikia žinoti apie šią priemonę, kalbamės su Užimtumo tarnybos atstove spaudai Milda Jankauskiene

Kam skirta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė?

Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas siekiant padėti Užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims, kurie nori pradėti verslą ir be valstybės pagalbos negali to padaryti. Subsidija skiriama steigiantiems darbo vietas sau labai mažose įmonėse.

Kas gali pretenduoti į šią paramą?

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, kurie:

  • kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė;
  • pirmą kartą steigia darbo vietas sau Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų vertinimo metu (dieną) atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:

1) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas nuo 0 iki 55 proc. darbingumo lygis arba neįgalumo lygis;
2) bedarbiai iki 29 metų;
3) vyresni kaip 45 metų bedarbiai.

Ką reikia daryti, norint gauti paramą?

Darbo ieškantis asmuo (priklausantis vienai iš aukščiau nurodytų tikslinių grupių – neįgalieji, jaunimas iki 29 metų ar vyresni kaip 45 metų asmenys), planuojantis dalyvauti savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje ir gauti subsidiją savarankiškam užimtumui remti, turi būti registruotas Užimtumo tarnyboje bedarbio statusu.

Pirmiausia kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu jis turi aptarti savo tikslą ir ketinimus susikurti sau darbo vietą. Tada sudaromas individualios užimtumo veiklos planas, kuriame numatoma savarankiško užimtumo rėmimo priemonė.

Vėliau rengiama paraiška, kuri teikiama Klientų aptarnavimo skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje planuojama steigti darbo vietą, paraiškų atrankos konkursui.

Kokie yra paramos dydžiai?

Subsidijos dydis darbo vietai sau steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Nuo 2021 m. sausio 1 d. tai yra 19 921,26 eurų (642x31,03 = 19921,26).

Per kiek laiko reikia parengti visus dokumentus?

Paraiška pateikiama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atrankos paskelbimo dienos.

Kiek lėšų skirta šiai priemonei?

2020 m. savarankiško užimtumo rėmimo priemonei buvo skirta 9,25 mln. eurų.

Kokiais kriterijais remiamasi vertinant paraiškas?

Vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas, kur steigiama darbo vieta – kaimo vietovėse, didžiausio nedarbo teritorijose ir pan. Taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis, prašomos paramos dydis, planuojamas sukurti papildomų darbo vietų skaičius, paraiškos teikėjo gebėjimai atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Daugiau informacijos galima rasti: https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/versl-kurimas/

Kalbėjosi Emilija STONKUTĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje