Susisiekimo ministerija: prieinamumas turi būti tarp prioritetinių klausimų

unsplash.com nuotr.

Tolerancijos horizontas
Nustatymai

Seimo Neįgaliųjų teisių komisija daug dėmesio skiria įvairių ministerijų indėliui į visapusišką žmonių su negalia integraciją į visuomenę. Pakviestos į Seimą ministerijos pristato numatomus darbus, kurie prisidės prie didesnės neįgaliųjų teisių apsaugos. Pirmoji prisistatė Susisiekimo ministerija. Jos planuose – geležinkelio stočių pertvarka ir svarstymas negalią turintiems žmonėms leisti važiuoti A+ juosta. 

Valstybė gali daugiau reikalauti iš savo įmonių

Susisiekimo ministerijos planus pristatė ministras Marius Skuodis. Jo teigimu, pag­rindiniai ministerijos suplanuoti veiksmai susiję su Valstybės kontrolės rekomendacijomis. „Pirmas darbas, kurį turime padaryti, yra aiškaus memorandumo parengimas, kuriame būtų numatytos transporto pritaikymo žmonėms su specialiaisiais poreikiais gairės. Kviestume tą memorandumą pasirašyti tiek valstybės įstaigas, tiek privataus sektoriaus atstovus“, – sakė M. Skuodis.

Susisiekimo ministerijai priklauso didelė valstybės valdomų įmonių sritis: geležinkeliai, oro uostai, jūrų uostas, keliai ir daug kitų. Pasak ministro, yra neišnaudotos galimybės valstybės valdomoms įmonėms nustatyti tam tikrus tikslus ir lūkesčius, įskaitant ir paslaugų pritaikymą žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių. Jie turėtų būti šalia kitų horizontalių klausimų (žaliasis kursas, inovacijos), kuriems skiriamas prioritetas. „Jei valstybė skiria kam nors lėšas (pavyzdžiui, viešajam transportui atnaujinti), kartu turi būti nustatyti ir konkretūs reikalavimai, ką paslaugos teikėjas turi atlikti, kokius kriterijus atitikti“, – įsitikinęs ministras.


Planuose – pokyčiai viešajame transporte

Ministro teigimu, didžiausi iššūkiai yra susiję su viešojo transporto pritaikymu. Pasak M. Skuodžio, ministerija yra numačiusi iki III ketvirčio pabaigos parengti planą su konkrečiais veiksmais, kaip viešasis transportas turi būti pritaikytas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. „Esu nustebęs, kodėl toks planas rengiamas tik dabar“, – neslėpė ministras.

Į Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą ketinama įtraukti viešojo transporto pertvarką. Vienas iš jame numatytų tikslų – pertvarkyti savivaldybių lygmens transportą (jis turėtų tapti regioninio lygmens), kad žmonės galėtų patogiai nuvykti iš taško A iki taško B. „Galėsime numatyti ir kriterijus, kad paslaugos būtų prieinamos žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių“, – sakė ministras.

Taip pat M. Skuodis pastebėjo, kad savivaldybės neturi vieningų ir konkrečių kriterijų, kuriais remiantis būtų pritaikomas viešasis transportas. Iki metų pabaigos planuojama šiuos kriterijus parengti.

Kad viešojo transporto prieinamumo problema opi, atkreipė dėmesį ir Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė. Jos teigimu, miestuose situacija gerėja, tarkim, Vilniuje žmonės, judantys neįgaliųjų vežimėliu, jau gali važinėti, tačiau nuvykti į Nemenčinę beveik nėra galimybės. Kita didelė problema netgi didžiuosiuose miestuose – pavėžėjimas. Šiuo metu neįgaliojo vežimėliu judantys žmonės beveik neturi galimybės išsikviesti taksi.


Geležinkelio transportas sparčiai keičiasi

Ministro teigimu, bene didžiausi pokyčiai vyksta geležinkelių transporte. Praeitais metais visuose traukiniuose buvo įrengtos vietos neįgaliųjų vežimėliams pritvirtinti, padaryti užrašai Brailio raštu.

Taip pat yra parengtas didelis geležinkelio stočių pritaikymo projektas – iki 2024 metų bus pritaikytos 26 stotys su laukiamosiomis salėmis ir 129 stotys bei stotelės. Šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros. Rengiamas didelis pėsčiųjų tiltų modernizavimo projektas, kuriame numatytas ir pritaikymas negalią turintiems žmonėms.

Pasak M. Skuodžio, planuojama įrengti naujas informacines sistemas, kurios būtų pritaikytos klausos, regos ir kitokią negalią turintiems žmonėms. Artimiausiu metu startuos nauja bilietų pardavimo sistema, kuri bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Taip pat numatyta, kad visi naujai įsigyjami riedmenys privalo atitikti visų asmenų poreikius.


Galimybė A+ juosta važiuoti neįgaliesiems

M. Skuodis atkreipė dėmesį, kad planuojami ir kelių eismo taisyklių pakeitimai. Tarp siūlymų – važiavimo A juosta pokyčiai. Numatyta, kad būtų 2 viešajam transportui skirtos juostos: A ir A+. Pirmąja juosta galėtų važiuoti tiktai maršrutinis, viešasis transportas, o A+ juosta – ir kitos transporto priemonės, įskaitant žmones, turinčius specialiųjų poreikių.

M. Ošmianskienės teigimu, svarbu sudaryti galimybes viešojo transporto juosta važiuoti įstaigų, kurios veža žmones su negalia, transportui. Jos manymu, nereikėtų leisti ja važiuoti visiems žmonėms su negalia, nes bus sunku sukontroliuoti.

Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė pasidžiaugė, kad Susisiekimo ministerijos pasiryžimas pokyčiams skamba viltingai, vis dėlto ji atkreipė dėmesį, jog reikia tinkamai viską įgyvendinti. „Labai svarbu, kad žmogui būtų sudarytos galimybės kuo savarankiškiau judėti su kuo mažiau pagalbos – yra didelis skirtumas, ar traukiniuose yra ištraukiamos rampos, ar įvažiuojama tiesiai nuo perono. Tikiuosi, kad visi šie dalykai bus sužiūrėti“, – sakė M. Ošmianskienė.

Emilija STONKUTĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje